תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

מלגת סיוע בהוצאות נסיעה להתנסות קלינית

מידי שנה החוג לסיעוד פועל על מנת לסייע לסטודנטים בהוצאות הנסיעה להתנסויות.

המלגה מחולקת על פי הקריטריונים הבאים:

 1. המצב הסוציו-אקונומי של הסטודנט – בהסתמך על נקודות הזכאות שמעניק דיקנאט הסטודנטים.
 2. גובה ההוצאה הכספית בגין הנסיעה להתנסות הקלינית – בקיזוז הוצאות נסיעה לאוניברסיטה.
 3. אחוז השתתפות גבוה לסטודנטים שהוצאות הנסיעה שלהם גבוהות במיוחד, גם אם אינם זכאים לניקוד על פי הדיקנאט.

לתשומת לבכם:

המלגה אינה מיועדת לסטודנטים המתנסים בחיפה והסביבה (קריות, טירת הכרמל, נשר) או לסטודנטים המתנסים סמוך למקום מגוריהם.

סטודנטים המעוניינים להגיש בקשה לסיוע מתבקשים:

 1. לקראת תחילת כל שנת לימודים יש להגיש לדיקנאט בקשה למלגת סיוע אינטרנטית בפורטל הסטודנטים )ראה הנחיות באתר דיקנאט הסטודנטים). את הבקשה והאישורים הנדרשים יש לשלוח בדואר רשום לכתובת: דיקנאט הסטודנטים - מדור מלגות, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל חיפה. או למוסרם אישית במשרדי המדור, בבניין בית הסטודנט, קומה 3, חדר 313.
  הטפסים יוגשו לדיקנאט לא יאוחר משבועיים לאחר פתיחת שנת הלימודים. פניות לאחר מועד זה לא תטופלנה.
 2. לקראת סוף שנת הלימודים ימלא כל סטודנט טופס בקשה לסיוע בהוצאות נסיעה לכל ההתנסויות הקליניות שביצע במהלך אותה השנה.
  הודעה על המועד להגשת הטפסים תתפרסם על לוחות המודעות ובאינטרנט.
  סטודנט אשר ימצא זכאי לסיוע - חשבון שכר הלימוד שלו יזוכה בגובה המלגה או שהסכום יועבר לחשבון הבנק שלו.