תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

הנחיות למתנסים בשער מנשה

סטודנטים המתחילים התנסות במוסד לבריאות הנפש שער מנשה מתבקשים להעביר למזכירות היחידה הקלינית את הטפסים המצורפים.

הטפסים צריכים להגיע למזכירות עד שבוע מפרסום השיבוצים (חמישה ימי עבודה) ולא פחות מ 14 ימים לפני התחלת ההתנסות.

סטודנטים שלא יעבירו את הטפסים בזמן הנדרש לא יוכלו להתחיל את ההתנסות במועד.

  1. טופס רישום
  2. התחייבות לשמירה על סודיות
  3. התחייבות לשמירת סודיות העובד
  4. כתב ויתור על סודיות והרשאה לקבל מידע
  5. בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה
  6. שאלון פרטי רישום פלילי