תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

הנחיות למתנסים בבני ציון

חלה חובה על סטודנטים המגיעים להתנסויות קליניות בביה"ח בני ציון לעבור תהליך אוריינטציה מוסדית

 1. על הסטודנטים לקרוא את החוברת המצורפת
 2. לאחר קריאת החוברת יש למלא את השאלון ולחתום על ההתחייבות המצורפת.
  להורדת הטופס לחצו כאן
 3. יש להביא את השאלון וההתחייבות למדריך קליני במחלקה

הנחיות למתנסים בהלל יפה

סטודנטים המשובצים להתנסות בבי"ח הלל יפה בחדרה מתבקשים למלא ערכת הרשמה בהתאם להנחיות הרשומות מטה:

 1. יש להכנס לאתר בית החולים הלל יפה  http://hy.health.gov.il/
 2. מודיעין ומידע
 3. סטודנטים
 4. סטודנטים לרפואה מהארץ

להלן קישור להנחיות בית החולים:

http://hy.health.gov.il/?CategoryID=1714&ArticleID=4698

יש למלא אחר ההנחיות באתר, סטודנטים שלא יעבירו את הטפסים לבית החולים  בזמן הנדרש (לפחות שבועיים לפני התחלת ההתנסות) לא יוכל להתחיל את ההתנסות במועד.

הנחיות למתנסים בשער מנשה

סטודנטים המתחילים התנסות במוסד לבריאות הנפש שער מנשה מתבקשים להעביר למזכירות היחידה הקלינית את הטפסים המצורפים.

הטפסים צריכים להגיע למזכירות עד שבוע מפרסום השיבוצים (חמישה ימי עבודה) ולא פחות מ 14 ימים לפני התחלת ההתנסות.

סטודנטים שלא יעבירו את הטפסים בזמן הנדרש לא יוכלו להתחיל את ההתנסות במועד.

 1. טופס רישום
 2. התחייבות לשמירה על סודיות
 3. התחייבות לשמירת סודיות העובד
 4. כתב ויתור על סודיות והרשאה לקבל מידע
 5. בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה
 6. שאלון פרטי רישום פלילי

 

תתי-קטגוריות

עמוד 1 מתוך 3