תחילת דף אינטרנט, לחץ אנטר כדי לעבור לאזור תוכן מרכזי

הנחיות למתנסים בבני ציון

חלה חובה על סטודנטים המגיעים להתנסויות קליניות בביה"ח בני ציון לעבור תהליך אוריינטציה מוסדית

 1. על הסטודנטים לקרוא את החוברת המצורפת
 2. לאחר קריאת החוברת יש למלא את השאלון ולחתום על ההתחייבות המצורפת.
  להורדת הטופס לחצו כאן
 3. יש להביא את השאלון וההתחייבות למדריך קליני במחלקה

הנחיות למתנסים בהלל יפה

סטודנטים המשובצים להתנסות בבי"ח הלל יפה בחדרה מתבקשים למלא ערכת הרשמה בהתאם להנחיות הרשומות מטה:

 1. יש להכנס לאתר בית החולים הלל יפה  http://hy.health.gov.il/
 2. מודיעין ומידע
 3. סטודנטים
 4. סטודנטים לרפואה מהארץ

להלן קישור להנחיות בית החולים:

http://hy.health.gov.il/?CategoryID=1714&ArticleID=4698

יש למלא אחר ההנחיות באתר, סטודנטים שלא יעבירו את הטפסים לבית החולים  בזמן הנדרש (לפחות שבועיים לפני התחלת ההתנסות) לא יוכל להתחיל את ההתנסות במועד.

הנחיות למתנסים בשער מנשה

סטודנטים המתחילים התנסות במוסד לבריאות הנפש שער מנשה מתבקשים להעביר למזכירות היחידה הקלינית את הטפסים המצורפים.

הטפסים צריכים להגיע למזכירות עד שבוע מפרסום השיבוצים (חמישה ימי עבודה) ולא פחות מ 14 ימים לפני התחלת ההתנסות.

סטודנטים שלא יעבירו את הטפסים בזמן הנדרש לא יוכלו להתחיל את ההתנסות במועד.

 1. טופס רישום
 2. התחייבות לשמירה על סודיות
 3. התחייבות לשמירת סודיות העובד
 4. כתב ויתור על סודיות והרשאה לקבל מידע
 5. בקשת בגיר לקבלת אישור משטרה
 6. שאלון פרטי רישום פלילי

 

הנחיות למתנסים ברמבם

למתנסים ברמב"ם מצורפת ערכת רישום.

עקב גודל הקובץ חלקנו אותו לשני חלקים
להורדת ההערכה - לחץ כאן

הערכה מיועדת לסטודנטים שלא התנסו בעבר ברמב"ם.

יש למלא את כל הפרטים כולל חתימות במקומות הנדרשים ולהביא את הטפסים למזכירות היחידה ללימודים הקליניים לא יאוחר משבוע לאחר פרסום השיבוצים (חמישה ימי עבודה)

· יש לצרף לערכה תמונת פספורט

· צילום תעודת זהות כולל ספח

· אישור חיסונים

· לגברים (בלבד) – יש להביא אישור מהמשטרה על העדר רישום פלילי בגין עבירות מין בקטינים (יש להביא למשטרה את שני הדפים האחרונים בערכה)

סטודנטים שלא יביאו את הערכה בזמן לא יוכלו להתחיל את ההתנסות במועד.

יש להביא להתנסות מדים ותג של החוג.

סטודנטים שהתנסו בעבר ברמב"ם צריכים להביא עמם להתנסות את התג.

תתי-קטגוריות

עמוד 1 מתוך 2